Odia News Portal

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ ର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ

କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରିବା, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିସ୍ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ପରି ବଜାରରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ କ୍ୟାପସିକମ୍ ମିଳେ । କିଛି ଲୋକ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କୁ ସାଲାଡ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପନିପରିବାରେ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାପସିକମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଦୁଇଗୁଣ ବଢିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, କ୍ୟାପସିକମ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଖାଇଲେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
୧. ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରେ
କ୍ୟାପସିକମରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାପସିକମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତହୀନତାର ସମସ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।
୨. ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
କ୍ୟାପସିକମ୍ ରେ ଥର୍ମୋଜେନେସିସ୍ ମିଳିଥାଏ । ଥର୍ମୋଜେନେସିସ୍ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର କ୍ୟାଲୋରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାପସିକମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟାପଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ।
୩. ଉଦାସୀନତା ଦୂର କରେ
କ୍ୟାପ୍ସିକମରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଈ୬ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଜ୍ଝ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାପସିକମ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉଦାସୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ।
୪. ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ
କ୍ୟାପସିକମରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାପସିକମ୍ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
୫. ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ
କ୍ୟାପସିକମରେ ଏହିପରି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରି କାର୍ୟ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାପସିକମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।