Odia News Portal
Browsing Tag

lemon

ଜାଣନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଓ ଲେମ୍ବୁ ର ଉପକାରିତା

ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ହଳଦୀ ଏକାଠି ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରିବ । ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ହଳଦୀ ର ଲାଭ ଶରୀରରେ ମିଳିତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି…